Khang Trần

Anh là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa tin tức về bóng đá, đồng thời là chuyên gia nhận định bóng đá Pháp