Jay Trần

Jay Trần là tác giả chuyên cập các bài viết về máy tính dự đoán bóng đá, đồng thời là chuyên gia nhận định bóng đá Tây Ban Nha.